Bảo Hành

 

Camera Qihoo 360 là thương hiệu được khách hàng toàn cầu tin dùng. Để đảm bảo quyền lợi của mình, quý khách hàng nên mua hàng được phân phối và bảo hành chính thức, không nên mua hàng xách tay, hàng phiên bản Trung Quốc có chế độ bảo hành kém và bị cắt nhiều tính năng cơ bản vì Qihoo 360 khóa bản phiên bản tiếng Trung ở thị trường quốc tế.

Cách nhận biết sản phẩm Camera Qihoo 360 phiên bản quốc tế được nhập khẩu, phân phối và bảo hành bởi nhà phân phối & bảo hành chính thức Aurora-Int như sau:

  1. Trên vỏ hộp có dán tem sản phẩm nhập khẩu (hình dưới):
  2. Khi nhập số serie vào ô “Kiểm tra số serie” dưới đây sẽ hiện lên dòng chữ “Đây đúng là phiên bản quốc tế, được bảo hành 12 tháng”. Nếu không đúng thì sẽ hiện lên dòng chữ “Đây không phải là phiên bản quốc tế”(ví dụ sản phẩm ở hình dưới đây có số serie là EU0H0802986).

 

Kiểm tra Serial

Tra cứu số Serial
Mã Hàng Tên Hàng Chi Tiết Thông Tin

Chính sách bảo hành

Câu hỏi thường gặp

Setup Camera

Q: Initial camera adding fail
Please check the LED status, if the LED is not flashing Green light, please use a paperclip on the reset hole or press the reset button until the LED flashing Green.
Q: Check the camera firmware version
Use a paperclip on the reset hole or press the reset button, if it says “Welcome to 360 Family Security”, it’s using the old firmware. To upgrade the firmware, you need to put the downloaded firmware on a microSD card and reboot the camera. The upgrade is successful if you can hear the camera says “Welcome to 360 Smart Camera”.
Q: Verify the Wi-Fi account and password
Please verify the Wi-Fi account and password first if the camera is unable to connect. Especially spacing and complex symbols.
Q: Check your Wi-Fi router connection
1. Double check if blacklist / whitelist / MAC address filtering has been enabled on your router, you may need to put the camera into the whitelist in order to connect. 2. 360 Smart camera only supports 2.4GHz Wi-Fi channel, please make sure you have 2.4GHz Wi-Fi channel enabled on your router. The camera may not be able to connect to your router if the router is set to bridge mode, please try to connect with AP / Router mode. The 360 Smart Camera works with dynamic IP, it will not work if your network requires static IP address. The 360 Smart Camera supports WEP, WPA-PSK and WPA2-PSK encryption, we’re not supporting WPA / WPA2 Enterprise encryption at the moment.
Q: What should I do when the 360 Smart Camera goes offline?
1. Please check if the power supply and the network status is normal, try to replace the power cable or reconnect to the network again. 2. Try to unplug the power cable or reset the camera.

Memory Card

The 360 Smart Camera Function

The Night Vision Function

Other Questions