A​URORA-INT Nhà phân phối và bảo hành chính thức ​duy nhất ​của Camera Qihoo 360 tại thị trường Việt Nam.
C​ông ty Shenzhen Amberwiser Technology Co., Ltd ​là nhà ​phân phối ​độc quyền ​các sản phẩm ​ Qihoo ​360 trên ​thị trường ​t​oàn cầu.​ ​Tại Việt Nam, ​Công ty Shenzhen Amberwiser Technology Co., Ltd ​bổ nhiệm​ công ty Aurora International Co., Ltd là nhà phân phối & bảo hành chính thức các sản phẩm ​Qihoo 360​.

giấy chứng nhận